my idea about life
Saturday, August 13, 2005
 
چه اهمیتی داره وقتی زندگی کردن رو دوست نداری ، تن ماهی رو قبل از خوردن بجوشونی یا نه
 
Comments:
واقعآ !چه اهميتي داره؟....منم هيچ وقت نمي جوشونم......
 
با این مشخصاتی که از علی کوچولو گفتین دیگه تردید ندارم که اگه بخواد یه قصه‌گوی خوب می‌شه. دلیل اول هم اینکه به اسم‌ها شک داره. درسته کامو گفته هر چیز را به نام خودش بنامیم، ولی کسی نگفته که اسم همه چیز درسته. مثلا بر حسب اتفاق اسم مادر من پریه و درست از آب در اومده ولی برادر زمین شناسم رو همه بهش می‌گن سعید با اینکه من به شدت شک دارم در این مورد و گاها بهش می‌گم شرک! شاید هم اشتباه کرده باشم. امیدوارم علی کوچولو اشتباه نکنه و موفق باشه.
 
و در حکمت جوشاندن کنسرو ماهی تن: وقتی آدم زندگی رو دوست نداره می‌تونه انواع و اقسام روش‌های خودکشی رو انتخاب کنه، اما زجر کش شدن اصلا درست نیست. مسمویت ناشی از ماهی تن فاسد همانا نوعی زجر کش نشدن است. احتمال مرگ هست ولی نه قطعی... برای اعلام انزجار از زندگی می‌شه اصلا غذا نخورد، اما توصیه می‌کنم با خوردن غذای فاسد اعلام انزجار نکنید. اصلا به دردسرش نمی‌ارزه، بعد هم که حال آدم خوب شه اتفاقا بیشتر به زندگی علاقمند می‌شه. واقعا ارزشش رو داره؟
 
اما من شخصاً مرگ بد رو دوست ندارم!
 
شخصا ترجیح میدم مردنم باکلاس تر باشه مثلبا ماشین بهم بزنه ضایع است تو مراسم آدم بگن مرحوم کس خل بوده تن ماهی فاسد خورده مرده...
 
Post a Comment
evryting that i know

ARCHIVES
11/01/2003 - 12/01/2003 / 06/01/2005 - 07/01/2005 / 07/01/2005 - 08/01/2005 / 08/01/2005 - 09/01/2005 / 09/01/2005 - 10/01/2005 / 10/01/2005 - 11/01/2005 / 11/01/2005 - 12/01/2005 / 12/01/2005 - 01/01/2006 / 01/01/2006 - 02/01/2006 / 02/01/2006 - 03/01/2006 / 03/01/2006 - 04/01/2006 / 06/01/2006 - 07/01/2006 / 07/01/2006 - 08/01/2006 / 08/01/2006 - 09/01/2006 / 09/01/2006 - 10/01/2006 / 10/01/2006 - 11/01/2006 / 12/01/2006 - 01/01/2007 / 01/01/2007 - 02/01/2007 / 03/01/2007 - 04/01/2007 / 08/01/2007 - 09/01/2007 / 11/01/2007 - 12/01/2007 /


Powered by Blogger